Circular Puerto de la Picada through Pomero.

Hours: 7h | Distance: 12 km
The excursion starts in the direction of Puerto de la Picada and Canal de Pomero, as it is indicated by the parking sign on the PR-115.1 path. That is how we will find a beautiful and shady forest to go up in the direction of Pomero’s cabin. Once you past the cabin, we will find “Los Ojos de Pomero” where water springs from the same meadow.

Tuc de Molières pel coll dels Aranesos

Horari: 11 h | Distància: 15,5 km
Iniciarem la excursió des de el pàrquing d’Artiga de Lin en direcció al pont de les Garonetes i el barranc de Pois enfilant-nos per un camí fressat. Un cop creuat el barranc ens endinsarem pel bosc i superarem el farelló de roca amb algun pas de roca, que no te cap dificultat.